­

سالن آمفی تاتر مرکزی دانشگاه پیام نور بیرجند

سیستم صوتی وتصویری و نورپردازی به همراه پرده های صحنه

تالار مرکزی قم

سیستم کامل ماشینری صحنه

تالار مرکزی قم Copy

سیستم کامل ماشینری صحنه

تالار مرکزی قم Copy Copy

سیستم کامل ماشینری صحنه